СЧЕТОВОДНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

гр. Пловдив, обл. Пловдив
По договаряне

Счетоводно и административно обслужване на фирми!
- Извършва годишно и месечно счетоводно приключване на дружествата клиенти
- Съставя и подава годишните финансови отчети на дружествата клиенти
- Съставя и подава годишни данъчни декларации на дружествата клиенти
- Осъществява преглед и анализ на счетоводната информация за целите на контрола
- Осъществява контакт с контрагенти за целите на счетоводството
- Предоставя информация, подготвя и окомплектова документи по искания на НАП и НОИ
- Подготвя ежедневни и периодични справки за целите на счетоводството
- Посещава държавни институции и банки за целите на счетоводството
- Съставя и обработва първични счетоводни документи
- Съставя счетоводни регистри
- Осчетоводява заплати и осигуровки
- Изготвя и подава декларации по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДТ
- Изготвя и подава интрастат-декларации

Редактирана преди 22 дни Видяна 16 пъти
+ Добавете нова обява

Адрес на страницата на обявата

Редактиране на обявата Промотиране

С изпозването на този уебсайт се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна. Повече можете да научите на Политиката за бисквитките

Съгласен съм